Gereedschap

Wat is horizontaal gestuurd boren?

Het horizontaal gestuurde boorproces is een methode die in de Verenigde Staten ontwikkeld is. Dit heeft een revolutie teweeg gebracht in de gecompliceerde installatie van pijpleidingen die aanvankelijk met conventionele baggermethoden werden gedaan of die anders over lange afstanden werden omgeleid.

Wat is horizontaal boren?

Horizontal Directional Drilling (HDD) is een constructietechniek waarbij er een tunnel onder een waterweg of een ander aangewezen gebied wordt geboord. Waar vervolgens een pijpleiding of ander hulpstuk door deze ondergrondse tunnel wordt aangebracht.

Dit horizontaal boren wordt veelal gebruikt voor het plaatsen van de volgende soorten van ondergrondse infrastructuren: waterleiding, telecommunicatie kabels, elektrische kabels, gas- en oliepijpleidingen. De ondergrondse tunnel volgt hierbij een specifieke booglijn vanaf het ingangspunt, vervolgt zich erna naar beneden onder het speciale oversteek gebied en duikt daarna weer op aan de overkant.

Hoe werkt horizontaal gestuurd boren?

Horizontaal gestuurd boren gebeurt in drie fasen:

Proefboren

Tijdens de eerste fase wordt een boorkop die van binnen hol is, via een tuigage door de grond gepusht. Er wordt dan van een Bentoniet vacuümsysteem gebruik gemaakt om het boorgat open te houden. Het is dan ook direct mogelijk om al de overtollige grond te verwijderen.

Vergroten van het boorgat

Na het proefboren wordt de boor verwijderd en vervangen door een ruimer. Deze ruimer wordt dan gebruikt om het boorgat te verbreden. Tijdens dit proces trekt de ruimer een pijpleiding achter zich aan die van boorvloeistof voorzien is om zo te voorkomen dat deze bezwijkt.

Het trekken van de productie pijp

In de laatste fase wordt de productieleiding getrokken. Zodra de ruimer haar werk heeft gedaan, wordt deze namelijk door de productieleiding en een eindruimer vervangen. Tijdens deze procedure wordt de leiding veelal van een ballastleiding voorzien om een mogelijk te hoge druk op te kunnen vangen.

De voordelen van horizontaal gestuurd boren

Er zijn een aantal voordelen die uit het gebruik van deze sleufloze boormethode voortvloeien.

Snellere installatie. Het gebruik van deze horizontale boormethode werkt een stuk sneller in vergelijking met het graven van een sleuf voor ondergronds werk. Bij het ondergronds graven van een greppel om een ​​leidingsysteem toe te voegen, berokkent dit alsmede veel meer schade aan de grond. Plus het kost ook veel tijd om alle verwijderde grond weer terug te plaatsen.

Het gebruik van de gestuurde boormethode vereist echter maar één geleidegat en een special machine om deze ondergrondse leidingen te plaatsen.

Lagere kosten. Gericht boren is veel kosteneffectiever in vergelijking met het graven van een greppel om een ondergrondse leiding te plaatsen. Er wordt per slot van rekening veel minder machine- en mankracht gebruikt in vergelijking met de reguliere methode. Dit betekent automatisch veel minder kosten.

Minder verstoring. HDD gebruikt slechts één machine en één pilootgat waar het gebruik van maakt om het gehele project te voltooien en heeft hierdoor veelal veel minder of geen impact op het milieu. Het gaat hier niet enkel over de hoeveelheid landschapsinrichting die verstoord wordt, maar alsook de hoeveelheid tijd die er nodig is om het project te voltooien.

Wanneer de horizontale boormethode te overwegen

Volgens de Horizontal Directional Drilling uitleg door Vermeer, zou je deze sleufloze boortechnologie moeten overwegen als er twee of meer van de onderstaande vragen met JA beantwoord worden:

  • Is de pijpleiding 1,5 meter diep of nog meer?
  • Ligt de leiding onder de grondwaterspiegel?
  • Is de grond instabiel?
  • Is de ondergrond overbelast met andere nutsvoorzieningen?
  • Wordt de installatie in een stedelijk gebied toegepast?
  • Vindt de installatie onder een rijbaan, spoorlijn of rivier plaats?
  • Is de installatie in een woonwijk?
  • Is de lengte van te installeren leiding langer dan 60 meter?

HDD is een unieke methode voor het installeren van ondergrondse pijpleidingen, kabels en service leidingen door middel van sleufloze methoden. Het maakt gebruik van een gestuurde boormachine en bijbehorende hulpstukken om zo nauwkeurig langs het gekozen boorpad te boren.