laadperron
Machinebouw

Automatisch laad- en lossysteem voor vrachtwagens

Als je op zoek bent naar een manier waarop het ontvangen en verzenden van goederen sneller kan verlopen, dan is het van belang om te kiezen voor een automatische laad- en lossysteem. Aan de hand van een dock leveller wordt dit beschreven proces versneld, aangezien er minder menselijke krachten betrokken moeten zijn bij de arbeid. Hierdoor zal het laden van karren een stuk sneller verlopen. Verder is het belangrijk dat er voldoende perrons aanwezig zijn waarop je kunt laden en lossen, zodat er meer vrachtwagens aanwezig kunnen zijn. Dit sluit namelijk aan bij een automatisch laad- en lossysteem. 

Snelle handeling

Hoe meer vrachtwagens aanwezig kunnen zijn, hoe meer goederen gelost kunnen worden in het distributiecentrum. Door het automatische systeem zal dit proces een stuk sneller dan normaal verlopen. Het handmatig lossen van een vrachtwagen duurt ongeveer een half uur, terwijl dit proces automatisch zal verlopen binnen een tijdsbestek van tien minuten. Er is bij een automatisch laad- en lossysteem sprake van een gerobotiseerd systeem. De pallets zullen automatisch in- en uitgeladen worden aan de hand van Loading Systems, op een manier waarbij minder fysieke krachten nodig zijn. 

Minder medewerkers

Door de automatisering van dit systeem zijn er minder medewerkers nodig voor het inladen en het uitladen van spullen. Hierdoor kun je besluiten om jouw tijd en aandacht binnen het bedrijf aan andere zaken te besteden. Het belangrijkste is voornamelijk dat er voldoende ruimte is voor de vrachtwagens om uit te laden, met name als er meerdere vrachtwagens aanwezig zijn. 

Behouden van overzicht

De magazijnmedewerker hoeft weinig handelingen te verrichten, maar moet wel aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er geen fouten gemaakt worden bij de distributie. Op het laad- en losperron is het belangrijk om iemand aan te stellen die het overzicht bewaard, een indeling maakt van de perrons en de karren in ontvangst neemt. De karren moeten namelijk naar het juiste perron worden gestuurd en vervolgens doorgestuurd worden naar de volgende groep medewerkers. De inrichting van het magazijn moet ook worden aangepast aan de snelle afhandeling door het automatisch systeem.